Frågor om rasism är centrala att ta i betraktande vid diskussioner om kriminalitet. Det visar en ny avhandling gjord av Leandro Schclarek Mulinari, doktorand vid kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Leandro Schclarek Mulinari
Leandro Schclarek Mulinari

Betydelsen av lag och ordning för den politiska utvecklingen har ökat stadigt i olika regioner i världen. En central drivkraft i detta sammanhang är ras som en socialt konstruerad kategori vilken ligger till grund för gränsdragningar mellan ”vi” och ”dom”.

– I min studie undersöker jag hur, varför samt vilka som konstrueras som ett hot mot den föreställda gemenskapen, och därmed omvandlas från personer och grupper i behov skydd till mål för brottsbekämpningspraxis, säger Leandro Schclarek Mulinari.

I avhandlingen belyses frågor om språkets roll för hur rasifierade konstruktioner av brottslighet uppstår, men också utmanas. I avhandlingen synliggörs också konsekvenserna av selektiv polisiär kontroll i form av rasprofilering.

– Mitt material visar att polisarbete är tätt knutet till föreställningar om vithet, som i sin tur är kopplat till idéer om vem som är svensk, säger Leandro Schclarek Mulinari och fortsätter:

– Att lyfta fram erfarenheter från de grupper som drabbas av statsmaktens repressiva åtgärder är centralt i dessa tider där hårdare tag blivit den dominerande melodin bland politiker.

Läs hela avhandlingen i DiVA.