”Det som har varit mitt bidrag är att försöka skriva fram en sorts berättelse om den kriminologiska historien”, säger Christoffer Carlsson som är lektor i kriminologi och författare till både vetenskapliga publikationer och prisbelönta kriminalromaner. ”Jag läste den första upplagan av Introduktion till kriminologi som student för 15 år sedan. Nu när jag återbesökte den för det här arbetet slogs jag av vilken fantastisk bok det är. Man häpnar inför Jerzys kunskapsmässiga bredd”, fortsätter han.

Introduktion till kriminologi ges ut av Studentlitteratur och presenterar en fördjupning av grunderna inom kriminologi. Boken är uppdaterad med hänsyn till förändringar som har skett i vår omvärld sedan 2014 då den förra upplagan utkom. De frågor som aktualiserats under senare tid rör bland annat utvecklingen av våldsbrottsligheten, våldsbejakande extremism och terrorism samt teorier om sociala och biologiska förklaringar till brott som samtidigt tar hänsyn till människans fria vilja.