Omslaget av Nina Törnqvists avhandling

I en pågående reportageserie i DN riktas fokus mot känslor i rättssalen. Med anledning av detta vill Kriminologiska Institutionen belysa Nina Törnqvists avhandling Att göra rätt: En studie om professionell respektabilitet, emotioner och narrativa linjer bland relationsvåldsspecialiserade åklagare.

Åklagare har en central och viktig del i det svenska rättssystemet – de utreder brott tillsammans med polisen, fattar beslut om åtal och för fram bevisning vid rättegångar. I samhällsdebatten kring våld i nära relationer, sexuellt våld och våld mot barn ställs ofta frågor om varför inte fler polisanmälda brott går till åtal och hur det rättsliga bemötande av de som utsätts för dessa brott kan förbättras.
Törnqvists avhandling tar sikte på dessa frågor och bidrar med kunskap om hur åklagare själva ser på sitt arbete, dess utmaningar och drivkrafter.

Med en narrativ och emotionsteoretisk ansats beskriver och analyserar avhandlingen hur åklagare talar om sin roll i samband med polisutredningar, åtalsbeslut och under rättegångar samt sina möten med målsägande och tilltalade. Ett centralt tema för studien handlar hur åklagare förhåller sig till professionella ideal som objektivitet, gott bemötande och effektivitet och hur de hanterar situationer där dessa ideal ställs mot varandra.

Läs hela avhandlingen här.