Photo: wiki commons
Photo: wiki commons

Konferensen ägde rum 15-16 juni. Från Kriminologiska institutionen deltog Ingrid Lander, Tove Pettersson, Anita Heber, Robin Gålnander, Tea Fredriksson och David Sausdal. Anita Heber var dessutom huvudtalare på temat våld, viktimisering och maskuliniteter.

Narrativ kriminologi handlar om hur berättelser initierar, upprätthåller eller bidrar till att avstå från skadliga handlingar. Fokus ligger på hur berättelser om brott fungerar som ett sätt för individen att performativt arbeta med sig själv och omgivningen, snarare än den verkliga händelsen.  

Du kan läsa mer om konferensen och narrativ kriminologi här.