Kriminologidoktorander från de nordiska länderna är välkomna att skicka in abstracts på 150-200 ord. Deltagarna behöver även förbereda en kort presentation av abstractet (15-20 minuter).

Tio platser/deltagare finansieras genom ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet i Kriminologi (resekostnader, boende, lunch och middag).

Abstracts ska skickas in senast 22 juni till anders.stenström@criminology.su.se. Besked om antagning ges 30 juni.

För mer information, kontakta anders.stenström@criminology.su.se

 

Välkomna!