NSfK samlar årligen nordiska forskare och praktiker inom kriminologi och kriminalpolitik till ett forskarseminarium på aktuellt tema inom området. Årets NSfK Forskarseminarium är det sextioandra i ordningen och hålls på det aktuella temat:

”Sexual violence in the Nordic countries”

Onsdagen den 5 maj kl 14.00-16.00 hålls KeyNotes´ Talk med seminariets huvudtalare. Samtalet bygger på de förhandspublicerade filmerna med huvudtalarna.

Moderator: Hilde Sandvik, journalist och radiovärd.

Plats: Samtalet streamas över Zoom (länk via NSfK's hemsida) och NSfK välkomnar alla intresserade att följa. Samtalet kommer också att bandas och publiceras senare på NSfKs YouTube-kanal.

På NSfK's hemsida finns, utöver huvudtalarnas filmer, aktuell forskning på temat samlad.

NSfK's egen tidskrift Nordic Journal of Criminology har nyligen utkommit med Special Issue ”Sexual violence in a Nordic context”.

Vid frågor, kontakta NSfK's sekretariatsledare Carina Johansson
carina.johansson@criminology.su.se
www.nsfk.org

NSfK