Rättspolitiken får idag extraordinärt mycket uppmärksamhet i den politiska debatten. Trots stor debatt är i stort sett de flesta riksdagspartierna enade kring krav om fler poliser och hårdare straff.

Hur kommer det sig att rättspolitiken får så mycket uppmärksamhet i debatten just nu?

I tidskriften Advokaten medverkar Felipe Estrada Dörner, Henrik Tham och Klara Hermansson som svarar på frågor om riksdagspartiernas rättspolitik inför valet och hur lag och ordning blev en huvudfråga inom politiken. 

https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2018/nr-6-2018-argang-84/Olika_bilder_av_verkligheten/