Nina Törnqvist projekt ”Att skapa objektivitet - emotioner i juridiskt beslutsfattande” beviljades 4.950.000 av Vetenskapsrådet. Det är ett treårigt projekt som genomförs tillsammans med Stina Bergman Blix på Stockholms universitet, samt Åsa Wettergren och Moa Bladini på Göteborgs universitet.

Polisbevakning av rasism

Även institutionens gästforskare Kivanc Atak får ett projektbidrag från Vetenskapsrådet för projektet "Färgrik eller färgblind? Polisbevakningen av rasmässigt motiverade brott i Sverige". Projektet kommer att pågå under tre år.

Relationen mellan rasism och statliga institutioner har länge studerats som en fråga om rasmässig diskriminering. Som en grundläggande statlig institution, betraktas polismyndigheten som en monter för rasmässig partiskhet i social kontroll. Vi vet, emellertid, väldigt lite om det andra sidan av myntet, nämligen polisbevakningen av rasism. Hur hanterar polisen själva rasistiska förnärmelser och vilka utmaningar står utredandet av rasmässigt motiverade brott inför? Detta projekt drivs av en vetenskaplig undersökning kring dessa två huvudfrågor. Projektet kommer att åta sig en kvalitativ ansats och studera hur poliser responderar till rasism i Sveriges tre största städer: Stockholm, Göteborg och Malmö.

Bemötandefrågor inom tvångsvården

Tove Pettersson har beviljats 2,2 miljoner av Statens institutionsstyrelse för projektet ”Utvärdering av användningen av SiS Trygghetsplan”.

Det är ett treårigt projekt (2017-2019) som handlar om bemötandefrågor inom tvångsvården och har som syfte att studera den betydelsen som ökad delaktighet från tvångsplacerade ungdomar och missbrukare kan ha för hur konfliktsituationer hanteras. Projektet utgår teoretiskt från dels teorier om livet vid total institutioner, dess disciplinerande inslag och den betydelse detta har för vardagen vid dessa institutioner och mer specifikt för konflikter som uppstår och hur de hanteras. Dels ett intersektionellt genusperspektiv, där interaktioner av sociala positioner så som kön, ålder och etnicitet strukturerar både hur konflikter uppfattas och hur de hanteras.