Diskussionen rörde vilka orsaker som ligger bakom problembilden i socialt utsatta områden, samt vilka typer av insatser som finns och som kan vara lämpliga att införa för att förbättra förhållandena i de mest utsatta områdena.

Här kan du läsa mer om seminariet.