Forskarutbildningen i kriminologi syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper i ämnets teori, metod, aktuell forskning inom området samt andra färdigheter som är nödvändiga för att göra den studerande till en kritisk och självständig forskare med förmåga att utföra vetenskapligt arbete. Forskarutbildningen innefattar fyra års heltidsstudier 240 högskolepoäng, varav 75 högskolepoäng består av kurser och 165 högskolepoäng består av ett självständigt vetenskapligt arbete/avhandling.

Mer information om vår forskarutbildning finns här.

Utlysningen för de två nya doktorandtjänster kommer därmed finnas tillgänglig både på Stockholms universitets hemsida, under "Lediga tjänster", samt på vår egna hemsida, från och med den 2:a januari 2020.

Välkomna med era ansökningar i januari 2020!