Samverkan

Illustration: Einar Stensson

Samverkan

Kriminologi är ett forskningsområde med hög relevans i samhällsdebatt och myndighetsarbete. Kriminologiska institutionen samverkar förutom med andra universitet, också bland annat med myndigheter som polis och kriminalvård, inte minst genom olika former av uppdragsutbildningar. Det kriminologiska ämnets höga samhällsrelevans avspeglas också i ett stort medialt intresse för den forskning som bedrivs vid institutionen.

Kontakta oss:

Studentexpedition
Rum: B4102
Telefon: 08-163171
studentexpeditionen@criminology.su.se

Prefekt
Namn: Felipe Estrada
Rum: C639
Telefon: 08-6747140
felipe.estrada@criminology.su.se
Mottagning: Enligt överenskommelse

Studierektor på grund- och avancerad nivå
Namn: Kalle Tryggvesson
Rum: C692
Telefon: 08-6747057
kalle.tryggvesson@criminology.su.se
Mottagning: Enligt överenskommelse

Studierektor på forskarutbildningen
Namn: Anita Heber
Rum: C662
Telefon: 08-161985
anita.heber@criminology.su.se
Mottagning: Enligt överenskommelse

Faktureringsadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referens 312

Ämnesrådet KRÄM
sök publikationer i diva
Mitt SU
Se våra kurser och program