Samverkan

Illustration: Einar Stensson

Samverkan

Kriminologi är ett forskningsområde med hög relevans i samhällsdebatt och myndighetsarbete. Kriminologiska institutionen samverkar förutom med andra universitet, också bland annat med myndigheter som polis och kriminalvård, inte minst genom olika former av uppdragsutbildningar. Det kriminologiska ämnets höga samhällsrelevans avspeglas också i ett stort medialt intresse för den forskning som bedrivs vid institutionen.

Kontakta oss:

Studentexpedition
Rum: B4102
Telefon: 08-163171
studentexpeditionen@criminology.su.se
Telefon - och mottagningstider finns här.

Prefekt
Namn: Felipe Estrada
Rum: C639
Telefon: 08-6747140
felipe.estrada@criminology.su.se
Mottagning: Enligt överenskommelse

Studierektor på grundnivå
Namn: Johan Edman
Rum: C620
Telefon: 08-163659
johan.edman@criminology.su.se
Mottagning: Enligt överenskommelse

Studierektor på avancerad nivå samt forskarutbildningen
Namn: Anita Heber
Rum: C662
Telefon: 08-161985
anita.heber@criminology.su.se
Mottagning: Enligt överenskommelse

Faktureringsadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referens 312

Ämnesrådet KRÄM
sök publikationer i diva
Mitt SU
Se våra kurser och program