Gymnasieportal

hörsal

Besök oss för en föreläsning i kriminologi

Kriminologiska institutionen anordnar en kostnadsfri föreläsningsserie för gymnasiet HT19/VT20! Vi på Stockholms Universitet märker att intresset för kriminologi växer bland landets gymnasieelever. På initiativ av våra engagerade föreläsare anordnar vi därför en föreläsningsserie hösten 2019 och våren 2020.

Undervisningsmaterial för gymnasielärare

I ett av våra pedagogiska projekt har vi gjort ett antal miniföreläsningar om aktuella kriminologiska teman. Syftet är bland annat att gymnasielärare ska kunna använda dessa som stöd i sin kriminologiundervisning.

Kontakta oss:

Studentexpedition
Rum: B4102
Telefon: 08-163171
studentexpeditionen@criminology.su.se

Prefekt
Namn: Felipe Estrada
Rum: C639
Telefon: 08-6747140
felipe.estrada@criminology.su.se
Mottagning: Enligt överenskommelse

Studierektor på grund- och avancerad nivå
Namn: Kalle Tryggvesson
Rum: C692
Telefon: 08-6747057
kalle.tryggvesson@criminology.su.se
Mottagning: Enligt överenskommelse

Studierektor på forskarutbildningen
Namn: Anita Heber
Rum: C662
Telefon: 08-161985
anita.heber@criminology.su.se
Mottagning: Enligt överenskommelse

Faktureringsadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Referens 312

Ämnesrådet KRÄM
sök publikationer i diva
Mitt SU
Se våra kurser och program