"I en allvarlig omvärldssituation ligger det frestande nära att i valtider rikta fokus mot brottsligheten. Politikerna måste nu besinna sig för att en traditionell hållning till brott och straff inte för lång tid framåt riskerar att gå förlorad. Sverige har, tillsammans med de övriga nordiska länderna, varit internationellt känt för en kriminalpolitik präglad av sociala åtgärder och låga fängelsetal. En human kriminalpolitik är ett svenskt värde." skriver Henrik Tham i Svenska Dagbladet Debatt.

Läs hela artikeln på Svenska Dagbladets hemsida