"En grundläggande princip med att leva i en demokrati är att man inte ska behöva bevisa att man inte har gjort något, jag ska bara övervakas och kontrolleras om det finns en reell anledning”, säger Janne Flyghed angående polisens storsatsning på kameraövervakning.

Läs hela artikeln på Göteborgs-Postens hemsida.