Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK)
NSfK bildades 1962 av justitieministrarna i de nordiska länderna. Syftet med rådet är att främja kriminologisk forskning i medlemsländerna och fungera rådgivande för ländernas regeringar och myndigheter.

European Society of Criminology
European Society of Criminology bildades år 2000 och syftar till att samla personer engagerade i kriminologisk forskning, undervisning och/eller praktik.

International Society for Criminology
International Society of Criminology har som mål att på en internationell arena stödja forskning som syftar till att öka förståelsen för brottslighet som fenomen.