Kriminologiska institutionen har gett uppdragsutbildningar för bland annat Brottsförebyggande rådet, Justitieutskottet, Riksåklagarmyndigheten och Stockholms socialförvaltning.

Intresserad av uppdragsutbildning? Kontakta prefekt Felipe Estrada.