Kursbeskrivning

Kriminologi II ger studenten möjlighet att bygga vidare på de grundläggande kunskaperna om kriminologi som förvärvats i samband med Kriminologi I. Den innehåller en metoddel med fokus på problemformulering, statistisk analys av kriminologiska frågeställningar och rapportskrivning samt ytterligare två moment där studenten får fördjupade kunskaper inom områden som individuella och strukturella förklaringar för brott, genus och brott, viktimologi samt om kopplingar mellan missbruk och kriminalitet.

Moment: Kriminologi II består av följande moment: Teoretiska perspektiv 10 hp, Metod II, 10 hp och Viktimologi, 10 hp.


Behörighet och urval

Särskild behörighet: Kriminologi I, 30 hp eller Kriminologi (distans) I, 30 hp, eller Grundkurs i allmän kriminologi, 20 poäng, eller motsvarande.
Urval: Högskolepoäng (upp till 225)
Anmälan: Sker via www.antagning.se.

 

Viktig info för dig som vill studera Kriminologi II

Kursmoment som ingår i Kriminologi II, 30 hp kan ej läsas som fristående kurser. Kursmomentutbudet på Kriminologi II, 30 hp kan variera något från termin till termin.

För student som är omregistrerad på Kriminologi II gäller att avsluta kursen enligt upplägget den termin då studenten var förstagångsregistrerad. Har någon av de moment som gavs då upphört får studenten ta kontakt med studierektorn för grundutbildningen för att hitta en lösning i det enskilda fallet.

Om tentamen på gamla kurser, Kriminologi II (175 Kb)

Allmän information

Kursansvarig: Ingrid Lander
Kursplan: Kursplan för Kriminologi II