Kriminologiska institutionen erbjuder en doktorandkurs ledd av professor John Hagan som är innehavare av Vetenskapsrådets Olof Palme professur.

John Hagan är John D. MacArthur Professor of Sociology and Law, Northwestern University och räknas till en av de främsta kriminologiska och sociologiska forskarna. Hans intresseområden är många och breda och spänner mellan mänskliga rättigheter, folkrätt, kriminologi, sociologi och rättsvetenskap.

Hagan har skrivit prisvinnande böcker om skilda ämnen som ojämlikhet och brott, hemlösa ungdomars livsvillkor, den straffande vändningen inom kriminalpolitiken och Balkantribunalen. Hans forskning publiceras i de främsta internationella tidskrifterna på området, t.ex. American Journal of Sociology, American Sociological Review, Criminology och Science. Mest känd under senare år är hans forskning om folkrättsbrott i samband med krigen i Darfur och Irak, för vilket han också belönades med Stockholm Prize in Criminology.
 
Så här beskriver Hagan kursen:
This is a course about American crime policy and the mass incarceration era in comparative context, with the emphasis placed on imprisonment but also including other forms of sanctions that increased alongside incarceration during this era. The course will include comparative consideration of the Scandinavian context.

Kursen undervisningsdel hålls mellan 3-21 september 2018. Examinationspaper skickas därefter till professor Hagan. Kursen kommer motsvara 7,5 hp. En definitiv kursbeskrivning presenteras av professor Hagan inför kursstart.
 
Eftersom kursen ges inom ramen för Hagans av vetenskapsrådet finansierade Olof Palme professur på kriminologiska institutionen kommer den vara kostnadsfri. Antalet platser på kursen är dock begränsade (max 15 doktorander). Prioritering ges dels till doktorander i kriminologi eller närliggande ämne på svenska lärosäten, dels till doktorander inom humanvetenskapliga området på SU.
 
För att erbjudas plats behöver du anmäla intresse till studierektorn för Forskarutbildningen på Kriminologiska institutionen, Felipe.Estrada@Criminology.su.se
Din anmälan ska innehålla:

  • Namn
  • Vilken forskarutbildning du går
  • Avklarade kurspoäng på din FU
  • Kort beskrivning av ditt avhandlingsämne (max 200 ord)
  • Intyg från din huvudhandledare om att kursen kan ingå i din FU

 
Välkommen med din anmälan!