Anmälan till kurser på grundnivå

Anmälan till kurserna i Kriminologi I, Kriminologi II och Kriminologi, kandidatkurs sker i april (för höstterminen) respektive i oktober (för vårterminen). Du söker samtliga kurser via www.antagning.se.

Du måste också uppfylla särskild behörighet för såväl Kriminologi II som Kriminologi, kandidatkurs.

 

Anmälan till kurser och program på avancerad nivå

Anmälan till kurser på avancerad nivå sker i april (för höstterminen) respektive i oktober (för vårterminen). Ansökan till kurser och program på avancerad nivå sker via www.antagning.se.

 

Anmälan till forskarnivå

Antagningen till forskarutbildningen är begränsad och sker vanligen vid ett tillfälle per läsår (vårterminen). Lediga platser på forskarutbildningen offentliggörs på lediga anställningar på SUs hemsida, med exakta datum för ansökan.

Grunden för urval bland behöriga sökande till forskarutbildningen är graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Följande handlingar ska bifogas till ansökan:

  1. CV,
  2. vidimerade betygskopior för eftergymnasial utbildning (Ladok-utdrag),
  3. max. tre tidigare arbeten, inkl. senast behörighetsgivande uppsatsarbete. Vi vill att dessa arbeten skickas i pdf-format.
  4. Forskningsplan (max 1 200 ord) som redovisar avhandlingsarbetets problemställningar, teoretiska och metodologiska överväganden.

Ansökan görs digitalt, här du kan läsa om hur du går tillväga.

 

Behörighet och urval

Regler om behörighet och urval för kurser på grundnivå och avancerad nivå finns under respektive kurs på denna webbsida.

Behörighetskrav för forskarutbildningen finns här.