Jämställdhet, jämlikhet och likabehandling

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kriminologiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Studieinformation
  6. Jämställdhet, jämlikhet och likabehandling

Jämställdhet, jämlikhet och likabehandling

Jämställdhet, jämlikhet och likabehandling

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder. En förbättrad balans ska eftersträvas mellan kvinnors och mäns inflytande på verksamheten samt mellan antalet kvinnor och män inom densamma.

Se även universitetets sida om Jämställdhet, jämlikhet och likabehandling for ytterligare information.

Diskriminering & (sexuella) trakasserier

Oavsett om diskriminering eller (sexuella) trakasserier har skett mellan studenter eller mellan student och anställd har universitetet utredningsskyldighet. Om du som student på Kriminologiska institutionen upplever dig utsatt ska du i första hand vända dig till studierektorn för grundnivå, Johan Edman. I andra hand kan du vända dig till ställföreträdande prefekt Anders Nilsson och i tredje hand till Studentavdelningen. Efter ett inledande samtal mellan studenten och studierektorn på Kriminologiska institutionen kommer ärendet att utredas tillsammans med Studentavdelningen. Ärendet dokumenteras skriftligen.

Om du först vill prata med någon om det som hänt, utan att det behöver sluta i en utredning kan du vända dig till Studenthälsan eller studentombudsmannen på Studentkåren.

Se våra kurser och program

Studentkontakt

Studentexpedition

Rum: B4102, plan 4 i C-huset
Telefon: 08-163171
E-post: studentexpeditionen@criminology.su.se

Mottagning och telefontid

Studievägledning

För studievägledning kontakta:
studentexpeditionen@criminology.su.se

Ämnesrådet KRÄM