Studentservice

Studentservice

Studentservice

Som student på Stockholms universitet kan du få stöd och hjälp i olika situationer som uppstår under studietiden. Som student har du tillgång till Studenthälsan, Studie- och språkverkstad, Studentsupport för datahjälp, Studentprästerna och mycket mera. Du hittar även information om ekonomi, studentbostad, föreningar, lunchställen på universitetets sida för Studentservice.

Se våra kurser och program

Studentkontakt

Studentexpedition

Rum: B4102, plan 4 i C-huset
Telefon: 08-163171
E-post: studentexpeditionen@criminology.su.se

Mottagning och telefontid

Studievägledning

För studievägledning kontakta:
studentexpeditionen@criminology.su.se

Ämnesrådet KRÄM