Vad är ett tillgodoräknande?

Om du tidigare har studerat vid ett svenskt eller utländskt universitet/högskola kan du ansöka om att få dessa studier eller delar av studierna tillgodoräknade. Det innebär att du ersätter delkurser eller moment i en kurs du är antagen till med tidigare studier. Observera att vi endast beviljar tillgodoräknande för hela delkurser, inte enstaka moment i delkurserna.

När kan jag göra ett tillgodoräknade?

För att kunna ansöka om ett tillgodoräknande behöver du vara student vid Stockholms Universitet. 

Följer mina betyg med?

Nej, dina betyg följer inte med om din ansökan om tillgodoräknande beviljas. Kursen registreras som ett tillgodoräknande på Ladok (TG) och vid framtida meritvärdering på andra kurser m.m. räknas ett tillgodoräknande som betyget G = Godkänd.

Hur går jag tillväga för att ansöka om tillgodoräknande?

Ansökan görs på en särskild blankett som finns nedan. Ifylld blankett lämnas sedan tillsammans med bilagor till institutionens studievägledare.

Ansökan om tillgodoräknande (116 Kb)

Ansökan ska i första hand scannas in och mailas till studentexpeditionen@criminology.su.se kan även skickas till: Studievägledare, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm. 

Vad behöver jag bifoga min ansökan?

I din ansökan måste du bifoga ditt resultatintyg samt kursplaner för den kursen du läst innan och kursplan till den kursen du vill att ska ersättas genom ett tillgodoräknande.

Viktigt att tänka på 

Observera att för de poäng som tillgodoräknas erhåller du inte studiemedel. Det betyder att din rätt till studiemedel kan komma att påverkas.

Tillgodoräknande får heller inte ingå i en examen tillsammans med genomgången och godkänd kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i tillgodoräknandet. 

En beviljad ansökan om tillgodoäknande kan inte justeras. Är du som student osäker på vad ett tillgodoräknande kommer att innebära för dig och dina studier rekommenderar vi att du kontaktar studentexpeditionen