Vill studera?

Blivande student?

För dig som inte läst kriminologi tidigare

Den första kursen som ges för nybörjare på grundnivå är Kriminologi I, 30 hp. Den ges på campus och omfattar en termins heltidsstudier. Se information om hur man ansöker på vår anmälnings- och antagningssida.

För dig som läst kriminologi vid annat lärosäte än Stockholms universitet

Om du läst eller läser kriminologi vid något annat lärosäte än Stockholms universitet, i Sverige eller utomlands, kan du ansöka om att tillgodoräkna dig kurser/poäng och direkt börja på Kriminologi II eller Kriminologi, kandidatkurs, vid Kriminologiska institutionen. Du söker i så fall dessa kurser via www.antagning.se.

Se våra kurser och program

Studentkontakt

Studentexpedition

Rum: B4102, plan 4 i C-huset
Telefon: 08-163171
E-post: studentexpeditionen@criminology.su.se

Mottagning och telefontid

Studievägledning

För studievägledning kontakta:
studentexpeditionen@criminology.su.se

Ämnesrådet KRÄM