Studieinformation

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kriminologiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Studieinformation

Vanliga frågor från studenter (FAQ)

FAQ

F1: Jag vill ta en kandidatexamen med kriminologi som huvudämne, hur går jag tillväga?

Du kan välja att antingen läsa vårt 3-åriga kandidatprogram i kriminologi, 180 hp eller bygga ihop din egen examen av fristående kurser. Om du läser fristående kurser behöver du 90 hp kriminologi (kurserna Kriminologi I 30 hp, Kriminologi II 30 hp och Kriminologi, kandidatkurs 30 hp) + 90 hp valfria ämnen. Dina valfria 90 hp får dock inte överlappa varandra kunskapsmässigt, dvs om du exempelvis läst en grundkurs i kriminologi vid något annat lärosäte än Stockholms universitet, kan du inte räkna med den i samma examen som den grundkurs som ges här, alltså Kriminologi I. Den sammanlagda summan av de kurser du önskar ta med i din examen måste också vara exakt 180 hp. Du får samma examen oavsett om du väljer att läsa program eller fristående kurser.

 

F2: Vilka kurser bör jag ta med i min kandidatexamen, förutom kriminologi?

Det är helt valfritt, så länge kurserna inte överlappar varandra kunskapsmässigt. Exempel på vad som är vanligt att kombinera kriminologi med är sociologi, psykologi, socialpsykologi, statsvetenskap och juridik. Men det går även bra med t ex socialantropologi, pedagogik, ekonomi, språk, journalistik, socialt arbete mm.

En del av våra studenter är mycket intresserade av varför vissa människor begår brott, eller hur man kan arbeta med dem som har begått brott. De väljer ofta att kombinera sina kriminologistudier med kurser i psykologi eller socialt arbete. Andra är mer intresserade av varför brottsligheten är högre i vissa områden än andra, eller varför brottsligheten förändras över tid, och då kan de välja att fördjupa sig i sociologi. Åter andra är intresserade av den kriminalpolitiska delen, varför kriminaliserar vi vissa beteenden (cannabis) men inte andra (alkohol). Då kan det vara bra att kombinera sina kriminologistudier med Statsvetenskap.

Sen är det även stor variation när det gäller vad man vill arbeta med när man är klar. Vill man t.ex. jobba med forskning, analys och utredning kan det vara bra att välja vissa kurser, men vill man hellre jobba med människor inom kriminalvård eller frivård, kan det vara bättre med andra val. 

 

F5: Men vad är det då som skiljer ett program från fristående kurser?

Det som skiljer ett program från fristående kurser är att när du läser ett program är kursupplägget i förväg klart och bestämt, men när du läser fristående kurser väljer du själv kurser under tiden du studerar. Som programstudent får du dock platsgaranti till samtliga kurser i kriminologi. När du söker som fristående konkurrerar du på samma villkor som övriga sökanden.Den examen du får i slutändan kommer oavsett program eller fristående kurser att vara en kandidatexamen.

F6: Jag har redan läst någon/några kurser i kriminologi men vill ändå söka ert kandidatprogram, går det?

Du kan söka till vårt kandidatprogram även du redan läst Kriminologi I och/eller II. har du läst kurserna hos oss kommer du att kunna tillgodoräkna dem under förutsättning att kursen som ges i programmet inte ändrats väsentligt från den version du läst tidigare. Däremot kommer du behöva följa din kull, och möjligheterna att "hoppa fram" kommer att vara begränsade - den nya kursen "kriminologisk analys, utvärdering och prevention, 30 hp" kommer inte att ges tidigare än VT22 och det kommer inte vara möjlighet att skriva sitt kandidatarbete som programstudent tidigare än HT22. 

F7: Hur många studenter kommer ni anta på ert nya kandidatprogram?

Vi kommer att anta ca 30 studenter på programmet HT2020.

F9: Jag har läst en kurs hos er som jag blivit godkänd i, men när jag kollar mina meriter på www.antagning.se så syns inte kursen där, varför?

Dina meriter på www.antagning.se uppdateras endast om du har en aktiv anmälan. För att kontrollera om ditt betyg är inrapporterat i Ladok, logga in på Mina studier med ditt universitetskonto på Mitt universitet.

 

 

Se våra kurser och program

Studentkontakt

Studentexpedition

Rum: B4102, plan 4 i C-huset
Telefon: 08-163171
E-post: studentexpeditionen@criminology.su.se

Mottagning och telefontid

Studievägledning

För studievägledning kontakta:
studentexpeditionen@criminology.su.se

Ämnesrådet KRÄM