Grundnivå

Grundnivå

Grundnivå

Grundnivån i kriminologi består av tre på varandra påbyggbara kurser om vardera 30 högskolepoäng, totalt 90 högskolepoäng.

Kriminologi I, 30 hp ger en grundläggande introduktion i ämnet kriminologi, samt genomgång av vetenskapsteori och metodik. Kriminalpolitik ger en översiktlig bild av de olika kriminalpolitiska åtgärder som tillämpas.

Kriminologi II, 30 hp består av tre kursmoment om vardera 10 högskolepoäng. Momentupplägget kan variera något från termin till termin. För student som är omregistrerad på Kriminologi II gäller att avsluta Kriminologi II enligt upplägget terminen då studenten var förstagångsregistrerad. Har något av de moment som gavs då studenten var förstagångsregistrerad upphört får studenten ta kontakt med studierektorn (grundnivå) för att hitta en lösning i det enskilda fallet.

Kriminologi, kandidatkurs, 30 hp består av ett teorimoment, ett metodmoment samt ett enskilt examensarbete på 15 högskolepoäng.

 

Varför har vi bara fristående kurser och inte program på grundnivå?

Oavsett om du läser genom fristående kurser eller program leder det fram till samma examen, en kandidatexamen med kriminologi som huvudområde. Men läser du fristående kurser kan du själv välja din fördjupning utifrån dina egna intressen vilket även är värdefullt för att du ska kunna bygga din examen utifrån vad du vill rikta in dig mot yrkesmässigt (Se vidare på FAQ). Vill du läsa vidare på avancerad nivå efter din kandidatexamen så erbjuder vi dock ett masterprogram.

Se våra kurser och program

Studentkontakt

Studentexpedition

Rum: B4102, plan 4 i C-huset
Telefon: 08-163171
E-post: studentexpeditionen@criminology.su.se

Mottagning och telefontid

Studievägledning

För studievägledning kontakta:
studentexpeditionen@criminology.su.se

Ämnesrådet KRÄM
Mondo
Mitt SU