Kriminologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kriminologiska institutionen

Vad är kriminologi?

Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten. 

Kriminologiska institutionen ger utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Läs mer om kriminologi här

Triss i forskningsanslag till Kriminologiska institutionen!

Årets fördelning av forskningsmedel från största råden resulterade i tre större anslag till forskare vid Kriminologiska institutionen – ett från varje av de tre råden och till ett sammanlagt värde av 12 miljoner kronor. Den planerade forskningen handlar om hur stora multinationella företag hanterar anklagelser om allvarliga brott (Riksbankens Jubileumsfond), hur kvinnors brottslighet har växt fram som ett samhällsproblem under 1900-talet (FORTE) samt hur den oväntade minskningen av brottslighet hänger samman med ökad ojämlikhet i levnadsförhållanden (Vetenskapsrådet). Här kan du läsa mer om vart och ett av projekten.

Kriminologiska institutionen på Twitter

Studenternas ämnesråd KRÄM

Ämnesrådet KRÄM
Mondo
DiVAbanner
Mitt SU

Ny kriminologisk forskning

Forskarna vid Kriminologiska institutionen publicerar regelbundet sina arbeten i internationella vetenskapliga tidskrifter. Här kan du läsa korta sammanfattningar av artiklarna på svenska. I många fall finns också möjlighet att via länk ta del av de fullständiga artiklarna.

Kriminologer i media

I vårt mediearkiv finner du ett urval av våra medarbetares medverkan  i TV, radio och press.