Kriminologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kriminologiska institutionen

Vad är kriminologi?

Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Kriminologiska institutionen ger utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Stockholmspriset i Kriminologi

Stockholm Criminology Symposium

Under dagarna arrangeras Stockholm Criminology Symposium. En av talarna är Lena Roxell från Kriminologiska institutionen, som kommer att presentera sin forskning om medbrottslingskap i fängelse.

Narrativ kriminologi i Oslo

Forskare från Kriminologiska institutionen deltog på en konferens i Oslo i juni. Temat var narrativ kriminologi, ett ämne som behandlar hur individer använder berättelser om brott som ett sätt att arbeta med sig själva.

Dagens schema

Sök program och kurser

Våra utbildningar Till utbildningskatalogen

Kriminologiska institutionen på Twitter

Stockholm Prize in Criminology logo
Ämnesrådet KRÄM
Mondo

Kriminologer i media

I vårt mediearkiv finner du ett urval av våra medarbetares medverkan  i TV, radio och press.