Kriminologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kriminologiska institutionen

Vad är kriminologi?

Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten. 

Kriminologiska institutionen ger utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. På grundnivå finns möjlighet att läsa på distans.

Läs mer om kriminologi här

Inför terminsstart höstterminen 2014

Du som ska läsa kriminologi under höstterminen 2014 hittar information om webbregistrering, reservantagning, schema, litteratur mm här.

Vi ser fram emot en ny termin med gamla och nya studenter!

Kriminologiska institutionen välkomnar gästforskare!

Kriminologiska institutionen välkomnar ansökningar från såväl doktorander som forskare som vill gästa oss och delta i den intellektuella verksamheten.

Nytt spännande specialnummer av tidskriften Social Inclusion

Det nya numret av tidskriften Social Inclusion är ett temanummer om "policing" och etnicitet. Medverkar gör bland andra Tove Pettersson från Kriminologiska institutionen, med artikeln Complaints as Opportunity for Change in Encounters between Youths and Police Officers. Här kan du läsa hela numret.

 

Introduktion till kriminologi

Ny bok: Introduktion till kriminologi

Nu finns Jerzy Sarneckis Introduktion till kriminologi i ny, omarbetad upplaga. I boken behandlas brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker och läsaren finner att svaren ofta är mer mångafacetterade än vad som kan antas utifrån den allmänna debatten om brott och straff. Boken vänder sig såväl till studenter på introduktionskurser i kriminologi, som till andra som vill stifta bekantskap med ämnet. 

Masculinities in the Criminological Field

Ny bok: Masculinities in the Criminological Field. Control, Vulnerability and Risk Taking

Hur skapas och upprätthålls maskulinitetsnormer inom samhällets kontrollsystem? I vilka kontexter blir maskulinitetsgörandet sårbart? Och på vilket sätt kan maskulinitetsnormer verka brottsgenererande? Om detta handlar en ny tvärvetenskaplig antologi med författare från fyra nordiska länder. Redaktörer är Ingrid Lander, universitetslektor vid Kriminologiska institutionen, Signe Ravn, sociolog och forskare vid Socialvetenskapliga forskningsinstitutet i Köpenhamn och Nina Jon, rådgivare vid Det kriminalitetsforebyggende råd i Oslo.

Inga enkla vägar ut ur brottslighet

Män med tung kriminell bakgrund ställs ofta inför problem när de försöker avsluta sin kriminella bana. Christoffer Carlsson visar i sin avhandling att flera faktorer behöver samspela för att en person ska lyckas ta sig ut ur brottslighet.

Här kan du läsa mer om avhandlingen.

Högkvalitativ kriminologi!

I Högskoleverkets utvärdering av kriminologiämnet konstateras att Kriminologiska institutionens kandidatutbildning håller Hög kvalitet och dess masterutbildning Mycket hög kvalitet.

Ta del av hela utvärderingen här


Kriminologiska institutionen på Twitter

Studenternas ämnesråd KRÄM

Ämnesrådet KRÄM
Mondo
DiVAbanner
Mitt SU

Ny kriminologisk forskning

Forskarna vid Kriminologiska institutionen publicerar regelbundet sina arbeten i internationella vetenskapliga tidskrifter. Här kan du läsa korta sammanfattningar av artiklarna på svenska. I många fall finns också möjlighet att via länk ta del av de fullständiga artiklarna.

Kriminologer i media

I vårt mediearkiv finner du ett urval av våra medarbetares medverkan  i TV, radio och press.