Kriminologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kriminologiska institutionen

Vad är kriminologi?

Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten. 

Kriminologiska institutionen ger utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. På grundnivå finns möjlighet att läsa på distans.

Läs mer om kriminologi här

Vill du jobba hos oss?

Ledig tjänst vid Kriminologiska institutionen! Vi söker en utbildningsadministratör och studievägledare. Mer info här. Välkommen med din ansökan!

Möt våra gästforskare!

Under våren och sommaren har Kriminologiska institutionen besök av flera gästforskare, från både när och fjärran. Här berättar Victor Lund Shammas från Oslo om sin forskning och om sin vistelse vid institutionen och här kan du läsa om Carlos Felipe Bustamantes (Univeristy of California) avhandlingsprojekt.

Kriminologiska institutionen välkomnar gästforskare!

Kriminologiska institutionen välkomnar ansökningar från såväl doktorander som forskare som vill gästa oss och delta i den intellektuella verksamheten.

Ung och missbrukare - hur gick det sen?

Susanne Alm har följt en årskull stockholmare, födda 1953, från ungdomen ända upp till medelåldern. Hur gick det för dem som i ungdomen hamande i tungt narkotikamissbruk? Läs artikeln ur popNAD här.

Kriminologiska institutionens historia i ny jubileumsbok

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet har fyllt 50 år. I en jubileumsskrift, Faculty of Social sciences, Stockholm University, 1964–2014, presenteras varje institution och institut. Via länken nedan kan du läsa den svenska versionen av Henrik Thams kapitel om Kriminologiska institutionen.

 Kriminologiska institutionen (336 Kb)

Kriminologipriset 2015 till Ronald V. Clarke och Patricia Mayhew

Stockholmspriset i kriminologi 2015 tilldelas Ronald V. Clarke och Patricia Mayhew. Clarkes och Mayhews arbeten om tillfällesstrukturernas betydelse för brottsligheten har bland annat legat till grund för situationell brottsprevention, med hjälp av vilken man med relativt enkla metoder ofta effektivt kan förhindra att brott begås. Här kan du se när pristagarna tillkännages och här kan du läsa mer om dem och deras forskning. 

Masculinities in the Criminological Field

Ny bok: "Masculinities in the Criminological Field. Control, Vulnerability and Risk Taking"

Hur skapas och upprätthålls maskulinitetsnormer inom samhällets kontrollsystem? I vilka kontexter blir maskulinitetsgörandet sårbart? Och på vilket sätt kan maskulinitetsnormer verka brottsgenererande? Om detta handlar en ny tvärvetenskaplig antologi med författare från fyra nordiska länder. Redaktörer är Ingrid Lander, universitetslektor vid Kriminologiska institutionen, Signe Ravn, sociolog och forskare vid Socialvetenskapliga forskningsinstitutet i Köpenhamn och Nina Jon, rådgivare vid Det kriminalitetsforebyggende råd i Oslo.

Recension av "Masculinities in the Criminological Field. Control, Vulnerability and Risk Taking"

Antologin Masculinities in the Criminological Field. Control, Vulnerability and Risk Taking recencerades i Svenska Dagbladet den 5 december. Här kan du läsa recensionen.

Kriminologiska institutionen på Twitter

Studenternas ämnesråd KRÄM

Ämnesrådet KRÄM
Mondo
DiVAbanner
Mitt SU

Ny kriminologisk forskning

Forskarna vid Kriminologiska institutionen publicerar regelbundet sina arbeten i internationella vetenskapliga tidskrifter. Här kan du läsa korta sammanfattningar av artiklarna på svenska. I många fall finns också möjlighet att via länk ta del av de fullständiga artiklarna.

Kriminologer i media

I vårt mediearkiv finner du ett urval av våra medarbetares medverkan  i TV, radio och press.