Kriminologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kriminologiska institutionen

Vad är kriminologi?

Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten. 

Kriminologiska institutionen ger utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Läs mer om kriminologi här

Välkommen till en ny termin!

Du som har sökt kurser vid Kriminologiska institutionen till höstterminen 2015 hittar information om webbregistrering, kurstider, scheman, litteratur mm här.

Vi ser fram emot en ny termin med nya och gamla studenter!

Felipe Estrada och Henrik Tham om brottsutvecklingen

Institutionens forskare medverkar ofta i media. Här kan du dels ta del av en debattartikel av Felipe Estrada och Henrik Tham ur Dagens Nyheter 30/8, samt dels se Felipe Estrada i TV4 Nyhetsmorgon 14/8.

Till minne av Nils Christie

En av vår tids främsta kriminologer, Nils Christie, har lämnat oss. Här kan du ta del av minnestext om Christie, publicerad av Institutt for kriminologi og rettssosiologi vid Oslo universitet där Christie var verksam. Texten finns även på engelska här. Nils Christie blev 87 år.

Kriminologiska institutionen välkomnar gästforskare!

Kriminologiska institutionen välkomnar ansökningar från såväl doktorander som forskare som vill gästa oss och delta i den intellektuella verksamheten.

Kommande evenemang

Kriminologiska institutionen på Twitter

Studenternas ämnesråd KRÄM

Ämnesrådet KRÄM
Mondo
DiVAbanner
Mitt SU

Ny kriminologisk forskning

Forskarna vid Kriminologiska institutionen publicerar regelbundet sina arbeten i internationella vetenskapliga tidskrifter. Här kan du läsa korta sammanfattningar av artiklarna på svenska. I många fall finns också möjlighet att via länk ta del av de fullständiga artiklarna.

Kriminologer i media

I vårt mediearkiv finner du ett urval av våra medarbetares medverkan  i TV, radio och press.