Kriminologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kriminologiska institutionen

Vad är kriminologi?

Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten. 

Kriminologiska institutionen ger utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Läs mer om kriminologi här

Tove Pettersson ny professor

Tove Pettersson, forskare och prefekt vid Kriminologiska institutionen, har utnämnts till professor i kriminologi. Tove har bl a forskat om diskriminering inom rättsväsendet, genusfrågor och brottslighet, polisens arbete med ungdomar samt andra frågor om rör ungdomar och brott. För närvarande arbetar hon med en studie om ungdomar dömda till sluten ungdomsvård och hur olika former av öppenhet under institutionstiden påverkar både återfall i brott och vardagen för ungdomar på institutioner. Inom kort skall hon påbörja ett projekt om kvinnors brottslighet som socialt problem.

Stort grattis Tove!

Ingrid Lander ny docent

Ingrid Lander, forskare och lektor vid Kriminologiska institutionen, har utnämnts till docent i kriminologi. Ingrid har bland annat forskat om narkotikabrukande kvinnors levnadsförhållanden ur ett genusteoretiskt perspektiv, stöd och hjälp till personer med erfarenheter av prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt mångfaldssträvanden inom svensk polis. För närvarande planerar hon en studie om unga kvinnors erfarenheter av rättspsykiatrisk vård. Grattis Ingrid!

Jerre, Estrada och Tham i Liberal debatt

I senaste numret av Liberal debatt skriver Kristina Jerre om befolkningens syn på straff, medan Felipe Estrada och Henrik Tham diskuterar fängelsestraffets konskevenser. Via länkarna kan du ta del av artiklarna.

Kriminologiska institutionen välkomnar gästforskare!

Kriminologiska institutionen välkomnar ansökningar från såväl doktorander som forskare som vill gästa oss och delta i den intellektuella verksamheten.

Kriminologiska institutionen på Twitter

Studenternas ämnesråd KRÄM

Ämnesrådet KRÄM
Mondo
DiVAbanner
Mitt SU

Ny kriminologisk forskning

Forskarna vid Kriminologiska institutionen publicerar regelbundet sina arbeten i internationella vetenskapliga tidskrifter. Här kan du läsa korta sammanfattningar av artiklarna på svenska. I många fall finns också möjlighet att via länk ta del av de fullständiga artiklarna.

Kriminologer i media

I vårt mediearkiv finner du ett urval av våra medarbetares medverkan  i TV, radio och press.