Kriminologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kriminologiska institutionen

Vad är kriminologi?

Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten. 

Kriminologiska institutionen ger utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå.

Läs mer om kriminologi här

Kriminologipriset till Wikström, Hirschi och Spatz Widom

The Stockholm Prize in Criminology år 2016 tilldelas Per-Olof Wikström (Cambridge University), Travis Hirschi (University of Arizona) och Cathy Spatz Widom (City University, New York). De får priset för sin forskning om vad som påverkar unga att begå, respektive att avstå från att begå, brott. Per-Olof Wikström är sedan ett antal år verksam i Storbritannien, men disputerade vid Stockholms universitet år 1985. Det är första gången kriminologipriset tilldelas en svensk forskare. Här kan du läsa mer om priset och om vinnarna.

Triss i forskningsanslag till Kriminologiska institutionen!

Årets fördelning av forskningsmedel från största råden resulterade i tre större anslag till forskare vid Kriminologiska institutionen – ett från varje av de tre råden och till ett sammanlagt värde av 12 miljoner kronor. Den planerade forskningen handlar om hur stora multinationella företag hanterar anklagelser om allvarliga brott (Riksbankens Jubileumsfond), hur kvinnors brottslighet har växt fram som ett samhällsproblem under 1900-talet (FORTE) samt hur den oväntade minskningen av brottslighet hänger samman med ökad ojämlikhet i levnadsförhållanden (Vetenskapsrådet). Här kan du läsa mer om vart och ett av projekten.

Tove Pettersson ny professor

Tove Pettersson, forskare och prefekt vid Kriminologiska institutionen, har utnämnts till professor i kriminologi. Tove har bl a forskat om diskriminering inom rättsväsendet, genusfrågor och brottslighet, polisens arbete med ungdomar samt andra frågor om rör ungdomar och brott. För närvarande arbetar hon med en studie om ungdomar dömda till sluten ungdomsvård och hur olika former av öppenhet under institutionstiden påverkar både återfall i brott och vardagen för ungdomar på institutioner. Inom kort skall hon påbörja ett projekt om kvinnors brottslighet som socialt problem.

Stort grattis Tove!

Ingrid Lander ny docent

Ingrid Lander, forskare och lektor vid Kriminologiska institutionen, har utnämnts till docent i kriminologi. Ingrid har bland annat forskat om narkotikabrukande kvinnors levnadsförhållanden ur ett genusteoretiskt perspektiv, stöd och hjälp till personer med erfarenheter av prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt mångfaldssträvanden inom svensk polis. För närvarande planerar hon en studie om unga kvinnors erfarenheter av rättspsykiatrisk vård. Grattis Ingrid!

Jerre, Estrada och Tham i Liberal debatt

I senaste numret av Liberal debatt skriver Kristina Jerre om befolkningens syn på straff, medan Felipe Estrada och Henrik Tham diskuterar fängelsestraffets konskevenser. Via länkarna kan du ta del av artiklarna.

Kriminologiska institutionen välkomnar gästforskare!

Kriminologiska institutionen välkomnar ansökningar från såväl doktorander som forskare som vill gästa oss och delta i den intellektuella verksamheten.

Kriminologiska institutionen på Twitter

Studenternas ämnesråd KRÄM

Ämnesrådet KRÄM
Mondo
DiVAbanner
Mitt SU

Ny kriminologisk forskning

Forskarna vid Kriminologiska institutionen publicerar regelbundet sina arbeten i internationella vetenskapliga tidskrifter. Här kan du läsa korta sammanfattningar av artiklarna på svenska. I många fall finns också möjlighet att via länk ta del av de fullständiga artiklarna.

Kriminologer i media

I vårt mediearkiv finner du ett urval av våra medarbetares medverkan  i TV, radio och press.