Kriminologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kriminologiska institutionen

Vad är kriminologi?

Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten. 

Kriminologiska institutionen ger utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. På grundnivå finns möjlighet att läsa på distans.

Läs mer om kriminologi här

Inför terminsstart höstterminen 2014

Du som ska läsa kriminologi under höstterminen 2014 hittar information om webbregistrering, reservantagning, schema, litteratur mm här.

Vi ser fram emot en ny termin med gamla och nya studenter!

Kriminologiska institutionen välkomnar gästforskare!

Kriminologiska institutionen välkomnar ansökningar från såväl doktorander som forskare som vill gästa oss och delta i den intellektuella verksamheten.

Hanns von Hofer har avlidit

Det är med stor sorg Kriminologiska institutionen tvingas meddela att professor emeritus Hanns von Hofer hastigt och oväntat har lämnat oss.

Här kan du läsa Henrik Thams runa över Hanns von Hofer, som publicerats i Svenska Dagbladet samt i Dagens Nyheter.

Hanns saknas oss vid Kriminologiska institutionen.

Inga enkla vägar ut ur brottslighet

Män med tung kriminell bakgrund ställs ofta inför problem när de försöker avsluta sin kriminella bana. Christoffer Carlsson visar i sin avhandling att flera faktorer behöver samspela för att en person ska lyckas ta sig ut ur brottslighet.

Här kan du läsa mer om avhandlingen.

Högkvalitativ kriminologi!

I Högskoleverkets utvärdering av kriminologiämnet konstateras att Kriminologiska institutionens kandidatutbildning håller Hög kvalitet och dess masterutbildning Mycket hög kvalitet.

Ta del av hela utvärderingen här


Kriminologiska institutionen på Twitter

Studenternas ämnesråd KRÄM

Ämnesrådet KRÄM
Mondo
DiVAbanner
Mitt SU

Ny kriminologisk forskning

Forskarna vid Kriminologiska institutionen publicerar regelbundet sina arbeten i internationella vetenskapliga tidskrifter. Här kan du läsa korta sammanfattningar av artiklarna på svenska. I många fall finns också möjlighet att via länk ta del av de fullständiga artiklarna.

Kriminologer i media

I vårt mediearkiv finner du ett urval av våra medarbetares medverkan  i TV, radio och press.