Kriminologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kriminologiska institutionen

Vad är kriminologi?

Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten. 

Kriminologiska institutionen ger utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. På grundnivå finns möjlighet att läsa på distans.

Läs mer om kriminologi här

Ny avhandling: Continuities and Changes in Criminal Careers

Den 25 april disputerar Christoffer Carlsson på avhandlingen Continuities and Changes in Criminal Careers. Avhandlingen består av fyra artiklar som tillsammans bidrar till en djupare förståelse för individers kontinuitet och förändring i kriminella karriärer. En artikel kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder, medan tre artiklar endast är baserade på kvalitativa livshistorieintervjuer. Samtliga artiklar är skrivna inom ramen för The Stockholm Life Course Project (SLCP), en större livsförloppsstudie med syftet att undersöka och belysa olika aspekter av brott och livsförlopp. Läs mer här

 

Kriminologiska institutionen välkomnar gästforskare!

Kriminologiska institutionen välkomnar ansökningar från såväl doktorander som forskare som vill gästa oss och delta i den intellektuella verksamheten.

Stockholmspriset i kriminologi till forskning om fängelsets begränsade effekter

Stockholmspriset i kriminologi år 2014 tilldelas professorerna Daniel S Nagin och Joan Petersilia för deras forskning om fängelsets begränsade effekter.

Daniel S. Nagin är professor i offentlig förvaltning och statistik vid Carnegie Mellon University, USA. Genom sina studier av straffrättsliga påföljders avskräckande effekt på brottsligt beteende har han visat att fängelsvistelser ofta inte minskar brottslingars återfallsgrad, utan istället ökar brottsligheten jämfört med frivårdsalternativ.

Joan Petersilia är professor i juridik vid Stanford University, USA. Hennes forskning om villkorlig frigivning och behandling och återanpassning av personer som suttit i fängelse har drivit fram nya fångvårdslagar i främst Kalifornien men även i resten av USA. Petersilia är en stark förespråkare av evidensbaserad kriminalpolitik och en minskad användning av fängelser som straffmetod.

Priset kommer att delas ut i samband med Stockholm Criminology Symposium, den 9-11 juni 2014.

För övrig information, kontakta Juryns ordförande, professor Jerzy Sarnecki tfn 08-16 21 02, mobil 070-3727839, e-post jerzy.sarnecki@criminology.su.se

Högkvalitativ kriminologi!

I Högskoleverkets utvärdering av kriminologiämnet konstateras att Kriminologiska institutionens kandidatutbildning håller Hög kvalitet och dess masterutbildning Mycket hög kvalitet.

Ta del av hela utvärderingen här


Den svenska ungdomsbrottsligheten

Ny bok: Den svenska ungdomsbrottsligheten

Några av landets främsta experter på ungdomsbrottslighet presenterar sin forskning om ungdomsbrottslighetens omfattning, karaktär och utveckling, men också om dess orsaker, om samhällets reaktioner och om kriminalpolitiska strategier.

Kriminologiska institutionen på Twitter

Studenternas ämnesråd KRÄM

Ämnesrådet KRÄM
Mondo
DiVAbanner
Mitt SU

Ny kriminologisk forskning

Forskarna vid Kriminologiska institutionen publicerar regelbundet sina arbeten i internationella vetenskapliga tidskrifter. Här kan du läsa korta sammanfattningar av artiklarna på svenska. I många fall finns också möjlighet att via länk ta del av de fullständiga artiklarna.

Kriminologer i media

I vårt mediearkiv finner du ett urval av våra medarbetares medverkan  i TV, radio och press.