Kriminologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kriminologiska institutionen

Vad är kriminologi?

Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten. 

Kriminologiska institutionen ger utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå. På grundnivå finns möjlighet att läsa på distans.

Läs mer om kriminologi här

Kriminologiska institutionen välkomnar gästforskare!

Kriminologiska institutionen välkomnar ansökningar från såväl doktorander som forskare som vill gästa oss och delta i den intellektuella verksamheten.

Kriminologiska institutionens historia i ny jubileumsbok

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet har fyllt 50 år. I en jubileumsskrift, Faculty of Social sciences, Stockholm University, 1964–2014, presenteras varje institution och institut. Via länken nedan kan du läsa den svenska versionen av Henrik Thams kapitel om Kriminologiska institutionen.

 Kriminologiska institutionen (336 Kb)

Kriminologipriset 2015 till Ronald V. Clarke och Patricia Mayhew

Stockholmspriset i kriminologi 2015 tilldelas Ronald V. Clarke och Patricia Mayhew. Clarkes och Mayhews arbeten om tillfällesstrukturernas betydelse för brottsligheten har bland annat legat till grund för situationell brottsprevention, med hjälp av vilken man med relativt enkla metoder ofta effektivt kan förhindra att brott begås. Här kan du se när pristagarna tillkännages och här kan du läsa mer om dem och deras forskning. 

Masculinities in the Criminological Field

Ny bok: "Masculinities in the Criminological Field. Control, Vulnerability and Risk Taking"

Hur skapas och upprätthålls maskulinitetsnormer inom samhällets kontrollsystem? I vilka kontexter blir maskulinitetsgörandet sårbart? Och på vilket sätt kan maskulinitetsnormer verka brottsgenererande? Om detta handlar en ny tvärvetenskaplig antologi med författare från fyra nordiska länder. Redaktörer är Ingrid Lander, universitetslektor vid Kriminologiska institutionen, Signe Ravn, sociolog och forskare vid Socialvetenskapliga forskningsinstitutet i Köpenhamn och Nina Jon, rådgivare vid Det kriminalitetsforebyggende råd i Oslo.

Recension av "Masculinities in the Criminological Field. Control, Vulnerability and Risk Taking"

Antologin Masculinities in the Criminological Field. Control, Vulnerability and Risk Taking recencerades i Svenska Dagbladet den 5 december. Här kan du läsa recensionen.

Introduktion till kriminologi

Ny bok: Introduktion till kriminologi

Nu finns Jerzy Sarneckis Introduktion till kriminologi i ny, omarbetad upplaga. I boken behandlas brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker och läsaren finner att svaren ofta är mer mångafacetterade än vad som kan antas utifrån den allmänna debatten om brott och straff. Boken vänder sig såväl till studenter på introduktionskurser i kriminologi, som till andra som vill stifta bekantskap med ämnet. 

Kriminologiska institutionen på Twitter

Studenternas ämnesråd KRÄM

Ämnesrådet KRÄM
Mondo
DiVAbanner
Mitt SU

Ny kriminologisk forskning

Forskarna vid Kriminologiska institutionen publicerar regelbundet sina arbeten i internationella vetenskapliga tidskrifter. Här kan du läsa korta sammanfattningar av artiklarna på svenska. I många fall finns också möjlighet att via länk ta del av de fullständiga artiklarna.

Kriminologer i media

I vårt mediearkiv finner du ett urval av våra medarbetares medverkan  i TV, radio och press.