Högre seminarium med professor Paulina de los Reyes.

Högre seminarier är vanligen ett föredrag av någon extern forskare. Föredraget följs av en diskussion.