Kriminologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kriminologiska institutionen

Information om höstens undervisning

UPPDATERAD 26 oktober. Undervisning på grund - och avancerad nivå kommer fortsatt ske i huvudsak på distans HT20 och VT21.

info

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Vad är kriminologi?

Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten.
Kriminologiska institutionen ger utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Aktuellt

Intervju med Jonna Rennerskog
Jonna Rennerskog är doktorand vid kriminologiska institutionen och har nyligen fått sin första avhandlingsartikel, ‘Rightificating’ Coercion – A Critical Perspective on the Transformation of State-Driven Coercive Care, publicerad i tidskriften Social & Legal Studies. Vi har vi passat på att ställa några frågor till henne - läs mer här!

Ny doktor vid kriminologiska institutionen
Den 30:e oktober fick kriminologiska institutionen en ny doktor efter att Robin Gålnander försvarat sin avhandling ”Maintaining Desistance: Barriers and Expectations in Women's Desistance from Crime”. Läs en kort intervju med Robin här!

Finansiering av forskning kring straffets konsekvenser i Sverige
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, har tilldelat Olof Bäckman 4,9 miljoner kronor för projektet ”Straffets konsekvenser i Sverige”. Läs mer om projektet här.

Den ojämlika brottsligheten - Ny rapport från kriminologiska institutionen
I en ny rapport från kriminologiska institutionen studeras lagföringsutvecklingen från 1970-talets mitt fram till år 2017. Genom att länka data från över 15 miljoner individer till lagföringsregistret har det för första gången i Sverige blivit möjligt att studera den långsiktiga brottsutvecklingen för olika grupper i samhället. Att studera utvecklingen efter kön, ålder, födelsekohort, utländsk och socioekonomisk bakgrund är också unikt i internationellt hänseende. Läs mer om rapporten.

Lediga anställningar

Doktorand i kriminologi
Sista ansökningsdag: 2021-01-01

Criminological Highlights på svenska

Criminological Highlights från University of Toronto bygger på en genomgång av 120 vetenskapliga tidskrifter och presenterar sammanfattningar av kriminalpolitiskt relevanta artiklar. Kriminologiska institutionen har under våren vid ett flertal tillfällen presenterat ett urval av korta sammanfattningar på svenska.

Utveckling

Miniföreläsningar

Kriminologiska institutionen har ett projekt där vi spelat in miniföreläsningar om frågor vi uppfattar som vanligt förekommande, och där vi tror att vår kunskap kan bidra till en fördjupad förståelse för både orsaker och lösningar på dessa problem. 

Dagens schema
Se våra kurser och program

Kriminologiska institutionen på Twitter

Nordic Research Council for Criminology
Stockholm Prize in Criminology logo
Ämnesrådet KRÄM

Kriminologer i media

I vårt mediearkiv finner du ett urval av våra medarbetares medverkan  i TV, radio och press.