Kriminologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kriminologiska institutionen

Vad är kriminologi?

Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Kriminologiska institutionen ger utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Från arkivet

Frågor om brottslighet och trygghet är ständigt aktuella, kanske framför allt under valår. Därför lyfter vi här fram några publikationer från vårt arkiv som visar vad forskningen säger om brottslighetens sociala orsaker.

Ledig anställning som forskningsassistent

Sista ansökningsdag 2018-04-30. En eller två forskningsassistenter sökes till projektet Tvångsomhändertaganden av unga – betydelse av genus, etnicitet och klass för bedömningar i LVU-mål.

Dagens schema

Sök program och kurser

Våra utbildningar Till utbildningskatalogen

Kriminologiska institutionen på Twitter

Stockholm Prize in Criminology logo
Ämnesrådet KRÄM
Mondo

Kriminologer i media

I vårt mediearkiv finner du ett urval av våra medarbetares medverkan  i TV, radio och press.