Kriminologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kriminologiska institutionen
blå

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Vad är kriminologi?

Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten.
Kriminologiska institutionen ger utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Leandro Schclarek Mulinari

Aktuellt

Ny doktor i kriminologi: Leandro Schclarek Mulinari
Den 3 april försvarade Leandro Schclarek Mulinari sin avhandling Race and Order: Critical Perspectives on Crime in SwedenLäs vår intervju med Leandro.

Inställda forskarseminarier och uppskjutna kriminologiföreläsningar på Folkuniversitetet
Kriminologiska institutionens forskarseminarier är tillsvidare inställda. Även samarbetet med Folkuniversitetet och de under våren planerade kriminologiföreläsningarna är uppskjutna till hösten 2020. Läs mer här.

Lediga anställningar

Universitetslektor i kriminologi
Sista ansökningsdag: 2020-05-11

Inställd undervisning på Campus

UPPDATERING: Kriminologiska instituionen har 2 april beslutat om att all undervisning kommer att fortsätta hållas på distans terminen ut.

Föreläsningar och seminarier kommer därför fortsatt att ske digitalt.
Studenter informeras av kursansvariga. För mer information kontakta kursansvarig alt. studieadministratör Clara Fahlstadius.

Criminological Highlights på svenska

Criminological Highlights från University of Toronto bygger på en genomgång av 120 vetenskapliga tidskrifter och presenterar sammanfattningar av kriminalpolitiskt relevanta artiklar. Kriminologiska institutionen har under våren vid ett flertal tillfällen presenterat ett urval av korta sammanfattningar på svenska.

Utveckling

Miniföreläsningar

Kriminologiska institutionen har ett projekt där vi spelat in miniföreläsningar om frågor vi uppfattar som vanligt förekommande, och där vi tror att vår kunskap kan bidra till en fördjupad förståelse för både orsaker och lösningar på dessa problem. 

Dagens schema
Se våra kurser och program

Kriminologiska institutionen på Twitter

NSfK logga
Stockholm Prize in Criminology logo
Ämnesrådet KRÄM
Mondo

Kriminologer i media

I vårt mediearkiv finner du ett urval av våra medarbetares medverkan  i TV, radio och press.