Kriminologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kriminologiska institutionen

Information om undervisningen VT21

UPPDATERAD 1 mars. Undervisning på grund - och avancerad nivå kommer fortsatt ske på distans VT21.

info

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Vad är kriminologi?

Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten.
Kriminologiska institutionen ger utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Aktuellt

Kriminologi populärt inför höstterminen 2021
Utbildningar vid Kriminologiska institutionen bland de mest sökta inför höstterminen vid Stockholms universitet. Läs hela artikeln här.

Nya forskningsmedel till projekt vid Kriminologiska institutionen
Den senaste tiden har ett flertal projekt vid institutionen beviljats forskningmedel. Läs mer om projekten här!

Ny bok av Magnus Hörnqvist: The Pleasure of Punishment
"Hur kommer det sig att ett samhälle som vårt verkar hungra efter straff?" - här berättar Magnus mer om boken.

Felipe Estrada om brott och utländsk bakgrund
Har sambandet mellan utländsk bakgrund och brott ökat, minskat eller varit oförändrat sedan 1970-talet? Felipe Estrada diskuterar i ett nytt inlägg på NSfK's blogg.

Den ojämlika brottsligheten i ny applikation
För strax ett år sedan publicerade kriminologiska institutionen rapporten Den ojämlika brottsligheten. Nu har vår doktorand Enes Al Weswasi tillgängliggjort rapportens datamaterial som en R Shiny-applikation vilket möjliggör interaktiv datavisualisering. Läs mer här.

Miniföreläsningar 
Uppdatering av våra miniföreläsningar med nya bidrag från Robin Gålnander och Felipe Estrada.

Criminological Highlights på svenska

Criminological Highlights från University of Toronto bygger på en genomgång av 120 vetenskapliga tidskrifter och presenterar sammanfattningar av kriminalpolitiskt relevanta artiklar. Kriminologiska institutionen har under våren vid ett flertal tillfällen presenterat ett urval av korta sammanfattningar på svenska.

Utveckling

Miniföreläsningar

Kriminologiska institutionen har ett projekt där vi spelat in miniföreläsningar om frågor vi uppfattar som vanligt förekommande, och där vi tror att vår kunskap kan bidra till en fördjupad förståelse för både orsaker och lösningar på dessa problem. 

Dagens schema
Se våra kurser och program

Kriminologiska institutionen på Twitter

Nordic Research Council for Criminology
Stockholm Prize in Criminology logo
Ämnesrådet KRÄM

Kriminologer i media

I vårt mediearkiv finner du ett urval av våra medarbetares medverkan i TV, radio och press.