Kriminologiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Kriminologiska institutionen

Vad är kriminologi?

Kriminologi är det vetenskapliga studiet av brottsligheten. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten.
Kriminologiska institutionen ger utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Blomma

Aktuellt

Att odla kriminologi – Festskrift till Eva Tiby
Att odla kriminologi är en bok inspirerad av den forskningstradition om brott och utsatthet som Eva Tiby, professor emerita, har planterat. Vi som har skrivit denna antologi är kollegor och studenter från nu och då och har påverkats av de idéer Eva har odlat genom sin forskning och undervisning. Boken handlar därför om hatbrott, viktimologi, kvinnor och brott, pedagogik, diskurser och konstruktioner.
Läs mer och ta del av hela festskriften här.


Genus och Brott
Forskning om Genus och Brott är ett av profilområdena hos oss på kriminologiska institutionen. Inför Internationella kvinnodagen 8 mars har vi därför passat på att sammanställa några av de studier våra medarbetare vid institutionen publicerat.
Läs mer om studierna här.

Utveckling

Miniföreläsningar

Kriminologiska institutionen har ett projekt där vi spelat in miniföreläsningar om frågor vi uppfattar som vanligt förekommande, och där vi tror att vår kunskap kan bidra till en fördjupad förståelse för både orsaker och lösningar på dessa problem. 

Criminological Highlights på svenska

Criminological Highlights från University of Toronto bygger på en genomgång av 120 vetenskapliga tidskrifter och presenterar sammanfattningar av kriminalpolitiskt relevanta artiklar. Kriminologiska institutionen kommer under våren vid ett flertal tillfällen att presentera ett urval av korta sammanfattningar på svenska.

Dagens schema
Se våra kurser och program

Kriminologiska institutionen på Twitter

NSfK
Stockholm Prize in Criminology logo
Ämnesrådet KRÄM
Mondo

Kriminologer i media

I vårt mediearkiv finner du ett urval av våra medarbetares medverkan  i TV, radio och press.