I en nypublicerad artikel i European Journal of Criminology analyserar Anita Heber vad som gjorde att olika aktörer lyckades se till att trafficking hamnade högst upp på den mediala och politiska dagordningen. Anita beskriver hur politiker och medier använde filmen Lilja 4-ever, stereotyper om organiserad brottslighet, onda utlänningar och sexslavar för att lyfta fram trafficking. Debatten gjorde att vi i Sverige fick en ny lagstiftning där man nu kan dömas till upp till 10 års fängelse för människohandel för sexuella ändamål.