Dissertations in Criminology no. 36, 2015.

Formell och informell kontroll av staten

Kriminologer är vana vid att diskutera staten och dess olika myndigheters kontroll över individen (såsom polisen och kriminalvården). Denna avhandling tar istället utgångspunkt i kontrollen av staten. Avhandlingens övergripande syfte är att utveckla en förståelse för utfallet av den formella och informella kontrollen av staten, dess begräsningar samt de positioner och strategier som centrala aktörer använder inom fältet. Kontrollen förstås här bland annat utifrån Bourdieus  fältbegrepp, där staten, de som anmäler och det organ som kontrollerar staten alla är sociala aktörer som kämpar för erkännande och legitimitet inom samma fält.  Avhandlingen består av fyra studier, en introducerande kappa och en avslutande diskussion om avhandlingens slutsatser.


Läs hela avhandlingen här.