Dissertations in Criminology, No. 33, 2013.

Allmänhetens inställning till vad som är lämpliga reaktioner på brott har fått allt större utrymme i den kriminalpolitiska retoriken. I officiella texter beskrivs det som nödvändigt att det allmänna rättsmedvetandet speglas i de straff som döms ut. Vad som avses med "det allmänna rättsmedvetandet" framgår dock mer sällan. I avhandlingen problematiseras hänvisningarna till ett allmänt rättsmedvetande som en legitimeringsgrund för kriminalpolitiska förslag och reformer, detta utifrån ett empiriskt perspektiv. Utgångspunkten är de svenska resultaten från ett nordiskt forskningsprojekt med fokus på allmänhetens inställning till straff.

Läs hela avhandlingen här.