I läroboken An Introduction to Life-Course Criminology (SAGE) ger Christoffer Carlsson och Jerzy Sarnecki en introduktion till ett forskningsfält som vuxit i inflytande de senaste åren: studiet av kriminella karriärer. Varför begår så många brott i ungdomen, och varför slutar de allra flesta i övergången till vuxenlivet? Vad är det som gör att några få fortsätter begå brott under lång tid? 

Genom att försöka besvara dessa frågor belyser boken fältets framväxt och dominerande teorier och forskningsmetoder. Genomgående används The Stockholm Life-Course Project, det forskningsprojekt vid Kriminologiska institutionen som författarna själva medverkat i, som pedagogiskt exempel.

Läs mer om boken på Sage Publishings hemsida.