Framtiden är en helt central del av vår tillvaro och föremål för ständig reflektion i sammanhang där människor fattar beslut. Självklart bör vi söka kunskap om framtiden också på vetenskaplig grund. Boken vill visa på olika sätt att närma sig framtiden från såväl humanistiskt som samhälls- och naturvetenskapligt håll och vill stimulera till eftertanke och debatt, inte bara om framtiden utan också om vår egen tid.

 

 
Att utforska framtiden. Dialogos förlag.
Att utforska framtiden. Dialogos förlag.