Examensarbete 15 hp

Camenius, Robin: Flyktingsituationen – ett hot mot Sverige? En studie om konstruktioner av asylsökande, flyktingar.. (694 Kb)

Forsman Lindeborg, Jenny: The Virtual Victim An investigation into online hate and the production and reproduction of... (578 Kb)

 

Examensarbete 30 hp

Dickson Wahlman, Lily: On the Right Side of Wrong? Viewing ‘The other’ through a Lens of Normalcy, Respectability and ... (741 Kb)

Jönsson, Elin: Risky Business -An analysis of corporate responses to regulatory failure (575 Kb)

Rennerskog, Jonna: Är den statliga ungdomsvården mer lämpad för pojkar än för flickor? - En undersökning av... (1191 Kb)