Heber, Anita
sex trafficking

Nyberg, Tove
övergångsrättvisa
beväpnade grupper och beväpnad konflikt

Sausdal, David
globalisering

Smiragina, Polina
human trafficking