Projektet som finansieras av Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi har formen av en arbetsgrupp med deltagare från de fem nordiska länderna. Syftet är att analyser narkotikapolitiken i de nordiska länderna i ljuset av politikens förändring i olika västländer. Frågor som ställs är: Har de nordiska ländernas narkotikapolitik varit framgångsrik? Vilka har kostnaderna för kontrollen varit? Hur kan den relativt strikta narkotikapolitiken i några av länderna förstås givet den relativt sett liberala kriminalpolitiken i de nordiska länderna? Vilka tecken finns på liberalisering och nedkriminalisering? Hur har motstånd till en liberalisering berättigats? Hur kan skillnader i nuvarande och tidigare narkotikapolitik i de olika nordiska länderna förklaras? Planen är att projektet avslutas genom en open access-publikation på engelska 2020.