Avhandlingens titel

The Plural Policing of Fraud. Power and the investigation of insurance and welfare fraud in Sweden

Opponent

Adam Crawford, Professor of Criminology & Criminal Justice, School of Law, University of Leeds.

Betygsledamöter

Professor Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Oslo Universitet
Professor Bengt Larsson, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Professor Magnus Hörnqvist, krminologiska institutionen, Stockholms universitet
Reserv, 4:e-person. Professor Ulrika Mörth, Statskunskap, Stockholms universitet


Handledare och ordförande

Felipe Estrada, professor i kriminologi, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
Janne Flyghed, professor i kriminologi, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
 

Avhandlingsbeskrivning 

Alltfler aktörer är ansvariga och tar ett aktivt ansvar för brottsbekämpning. Men att bekämpa brott kan också stå i konflikt med målsättningar som många gånger är mer centrala för dessa organisationers kärnuppgifter. I denna avhandling undersöks hur svenska försäkringsbolag och Försäkringskassan hanterar denna konflikt. I fokus står frågan om hur makt – eller snarare olika former av makt – organiseras för att upptäcka brott.

Avhandlingen bekräftar ett redan känt mönster; de allra flesta försäkringsbedrägerier och bidragsbrott rapporteras inte polisen. I stället hanteras de på andra sätt så som avböjda skadeanspråk, höjda försäkringspremier, avslutade försäkringar och skadeståndsanspråk. Jag menar att det är en effekt av hur makt är organiserad inom försäkringsväsendet. I korthet gör maktrelationerna att försäkringsväsendets polisarbete kan fortlöpa utan att riskera mer övergripande mål så som vinst och medborgarnas rätt till frihet från överdriven statlig kontroll. Maktteknikerna är också intimt kopplade till aktörernas egna definitioner av sina roller i denna form av polisarbete.  

Avhandlingen ger ett bidrag till polisforskningen där forskare förvisso visat ett allt större intresse för andra aktörer än polisen, men där de flesta studier handlar om hur dessa upprätthåller ordning på offentliga platser. Hur de utreder ekonomisk brottslighet och navigerar mellan olika organisatoriska mål har fått betydligt mindre uppmärksamhet. Vid sidan av att avhandlingen tydligt kopplar selektionen av brott till maktrelationer inom och mellan ansvariga aktörer utgår den även från en tolkning av Michel Foucaults maktanalys som i vissa delar skiljer sig från hur kriminologer och polisforskare typiskt sett använt denna tolkningstradition. I stället för att, vilket är den vanligaste utgångspunkten, framhålla att staten och lagen får allt minskad betydelse menar jag att dessa makttekniker är av helt central betydelse för vår förståelse av hur försäkringsbedrägerier och bidragsbrott upptäcks, utreds och hanteras samt hur aktörerna ser på sin egen och varandras roller.

Läs hela avhandlingen i DiVA: The Plural Policing of Fraud. Power and the investigation of insurance and welfare fraud in Sweden.

 

Följ disputationen via länk 

Mötet hålls med Zoom som du laddar ner till din dator eller mobil på www.zoom.us och sen går du in på mötet genom att ange möteslänken (gulmarkerat nedan). Om du vill installera Zoom kan du följa instruktionerna på skärmen - observera att det tar en stund och att du förmodligen behöver klicka på möteslänken igen efter installation. Gör därför detta i god tid före mötets början. Klicka sedan på möteslänken och ”Join with Computer Audio.”

Du kan även följa disputationen utan att ladda ner Zoom-applikationen. Välj då avbryt och följ den finstilta länken Join from your browser längst ner på dialogsidan, och ange möteslänken (gulmarkerat nedan). Om inte länken fungerar med din vanliga webbläsare, pröva att kopiera in möteslänken i en annan webbläsare, t.ex. Chrome.
Du kan också följa mötet genom att ringa in till mötet med en mobiltelefon eller med Skype, se nedan för telefonnummer. 
Zoom för anställda och studenter vid Stockholms universitet
På SUA-datorer (anslutna till Arbetsplatstjänsten) finns Zoom att ladda ner via Software Center (PC) eller Self Service (Mac). Instruktioner för detta finns i Serviceportalen:
Installera / avinstallera program från Software Center 
Installera programvaror via Self Service på macOS
 

Mötesinformation

Topic: Disputation Stenström
Time: Jun 5, 2020 09:45 AM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61092609620


Meeting ID: 610 9260 9620
One tap mobile
+46844682488,,61092609620# Sweden
+46850500828,,61092609620# Sweden

Dial by your location
        +46 8 4468 2488 Sweden
        +46 8 5050 0828 Sweden
        +46 8 5050 0829 Sweden
        +46 8 5052 0017 Sweden
        +46 850 539 728 Sweden
        +45 32 70 12 06 Denmark
        +45 32 71 31 57 Denmark
        +45 32 72 80 10 Denmark
        +45 32 72 80 11 Denmark
        +45 89 88 37 88 Denmark
        +47 2396 0588 Norway
        +47 7349 4877 Norway
        +358 3 4109 2129 Finland
        +358 9 4245 1488 Finland
        +1 408 638 0968 US (San Jose)
        +1 408 652 8184 US (San Jose)
        +1 646 876 9923 US (New York)
        +1 669 900 6833 US (San Jose)
        +1 253 215 8782 US (Tacoma)
        +1 301 715 8592 US (Germantown)
        +1 312 626 6799 US (Chicago)
        +1 346 248 7799 US (Houston)

Meeting ID: 610 9260 9620
Find your local number: https://stockholmuniversity.zoom.us/u/ccPE5F2uOD

Join by SIP
61092609620@109.105.112.236
61092609620@109.105.112.235

Join by H.323
109.105.112.236
109.105.112.235
Meeting ID: 610 9260 9620

Join by Skype for Business
https://stockholmuniversity.zoom.us/skype/61092609620