Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet var landets första, och länge dess enda, institution för kriminologi. Den första professuren i allmän kriminologi inrättades vid universitetet 1964 vid den juridiska och samhällsvetenskapliga fakulteten.

Grundutbildningen i kriminologi motsvarande 60 poäng (90 hp) startade 1970, samtidigt som kriminologi blev självständig avdelning inom Sociologiska institutionen. Sedan 1987 är kriminologiska institutionen en egen institution.

Institutionen har cirka 35 anställda. Antalet studenter registrerade på grundutbildningen är cirka 700. Kriminologiska institutionen är en del av den samhällsvetenskapliga fakulteten.

Läs mer om vår historia här.