Ungdomar mellan 15-17 år som lagförs för mycket allvarliga brott döms i Sverige oftast till påföljden sluten ungdomsvård som verkställs vid särskilda ungdomshem. På föreläsningen presenteras en studie av betydelsen för dessa ungdomar av att under verkställigheten få vistas under öppnare former. Både betydelse för återfall i brott och för vardagen vid institutionerna tas upp.

Föreläsare: Tove Pettersson, professor i kriminologi. Kriminologiska institutionen, Stockholms Universitet.

Anmäl dig till föreläsningen på Folkuniversitets hemsida!