Under början av september gjordes jämförelsen att det grova vapenvåldet i Sverige ligger i nivå med det i Mexiko, bland annat i Sveriges Radio och Expressen. Denna jämförelse håller nu på att bli en sanning som upprepas i debatten, både i Svenska Dagbladet och på högerextrema fake news-sajter som Breitbart.

Det är självklart en väldigt dramatisk jämförelse som är svår att motstå att rapportera om. Men stämmer den? Vad har de medier som sprider den för underlag?

Jag har kontaktat mina forskarkollegor och bett om rapporten som uttalandena är baserade på. I nuläget finns det inte någon vetenskapligt granskad artikel eller rapport som styrker den jämförelsen.

Däremot har jag fått den rapport som ligger grund för liknelsen mellan Sverige och Mexiko. En snabb läsning av den rapporten räcker dock för att inse att som vetenskaplig grund för en jämförelse av våldsnivåer mellan länder är den helt värdelös. Den utgår från händelser rapporterade i mexikanska medier under ett väldigt kort tidsspann. Ingen seriös forskare skulle mäta omfattningen av våld i ett samhälle på detta sätt. Än mindre använda det för en jämförelse.

Utifrån det vi vet om hur knarkkriget har plågat Mexikos befolkning och statsskick faller en jämförelse mellan länderna på sin egen orimlighet. Men för den som ändå vill göra en jämförelse finns det bättre siffror att tillgå.

En jämförelse utifrån WHO:s dödsorsaksstatistik visar som förväntat att Mexiko har mer dödligt våld än USA och naturligtvis också långt mer än Sverige. Totalt sett handlar det om mer än 15-20 gånger fler fall av dödligt våld per år.

Det finns tyvärr ingen seriös statistik över dödligt våld med hjälp av just sprängmedel men däremot med hjälp av skjutvapen. I en forskningsstudie framgår att dödligt våld med skjutvapen på offentlig plats ligger på ca 12 per 100 000 invånare per år i Mexiko. I Sverige ligger motsvarande nivå på omkring 0,3 per 100 000 invånare (högt räknat, se Brå 2017, Brottsutvecklingen i Sverige). Antalet fall av just vapenrelaterat våld är alltså 40 gånger vanligare i Mexiko.

Givetvis finns det såväl i Mexiko som i Sverige regionala variationer och nivån på skjutvapenrelaterade mord är högre i våra storstäder. Men det är naturligtvis fortfarande oerhört långt ifrån den genomsnittliga nivån i Mexiko.

Att Sverige skulle vara i nivå med Mexiko gällande vapenrelaterat dödligt våld är alltså en felaktig bild. Det tycks dock finnas en önskan hos vissa att denna konstiga jämförelse ska vara sann.

Felipe Estrada
Professor
Stockholms Universitet