Klara Hermansson, doktorand i kriminologi

Klara Hermansson, doktorand vid Kriminologiska institutionen, är författare till artikeln "The role of symbolic politics in exceptional crime policy debate: a study of the 2014 Swedish general election" som vunnit pris för bästa publicerade artikel 2018 i Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.  

Grattis Klara! Hur känns det att få detta pris?

– Det så klart jätteroligt när personer läser och uppskattar det man skrivit. Det är det jag tar med mig från det här priset.

Kan du berätta lite kort om studien och varför du gjorde den?

– I den här studien analyserar jag den kriminalpolitiska debatten inför 2014 års riksdagsval. Detta var ett val då kriminalpolitiken, till skillnad från det senaste riksdagsvalet, INTE stod i centrum. Det jag vill visa i den här studien är att symboler och symboliska uttalanden fyller en viktig funktion även i denna lågmälda, icke-alarmistiska debatt. I Sverige påverkar den välfärdsstatliga kontexten hur kriminalpolitiska förslag legitimeras, och begrepp som "förebyggande arbete" och "trygghet" kan följaktligen fungera som effektiva symboler här.

Vad kommer nästa studie handla om?

– Efter att ha fördjupat mig i begreppet trygghet håller jag nu på att analysera emotioner i 2018 års valdebatt. Just nu håller jag på att skriva om hur ilska, som är en ganska problematisk och riskfylld känsla att uttrycka som politiker, artikuleras i den svenska kriminalpolitiken. Målet är att visa hur olika emotioner får olika diskursiva effekter, och jag vill på så sätt fjärma mig ifrån uppdelningen mellan känsla och förnuft som präglar många kriminalpolitiska analyser.
 

Läs även en av nomineringarna:

"Jag nominerar Klara Hermanssons "The Role of Symbolic Politics in Exceptional Crime Policy Debate: A Study of the 2014 Swedish General Election". Teoretiskt spänstig, metodologiskt stabil, analytiskt skarp. Har allt man kan önska sig av en god kvalitativ studie. Diskussionen är lite möjligen tunn, men jag tycker inte att det förringar fynden särskilt mycket -- snarare uppvisar den all den potential man kan önska sig av en skicklig forskare i vardande!"