Fr.v. Olof Bäckman (SOFI), Fredrik Sivertsson, Anders Nilsson och Felipe Estrada.
Fr.v. Olof Bäckman (SOFI), Fredrik Sivertsson, Anders Nilsson och Felipe Estrada.

Sverige har tillsammans med övriga nordiska länder stor nytta av sina populationsregister för att bedriva forskning om människors livschanser. Nyligen, 18-19 maj, ordnades en mini-konferens i Leiden mellan nordiska och nederländska forskare för att utveckla samarbetet i komparativa projekt baserade på registerdata. Konferensen finansierades av Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi.

Från kriminologiska institutionen deltog Fredrik Sivertsson, Anders Nilsson och Felipe Estrada. De presenterade det nya projektet Den ojämlika brottsligheten.