- Det har skett en extrem ökning av hårdare straff under de senaste regeringarna, det är antagligen ett historisk rekord. Frågan är när man sätter stopp, när det är nog, säger Henrik Tham, professor emeritus kriminolog vid Stockholms universitet.

Se hela diskussion på Dagens Juridiks hemsida.