Vilken roll spelar etnicitet i samband med att polisen gör identitetskontroller och visiterar fotgängare? I rapporten Slumpvis utvald – Ras-/etnisk profilering i Sverige har Leandro Schclarek Mulinari, doktorand i kriminologi, undersökt relationen mellan polisens brottsbekämpande arbete och människors etnicitet.

Utgångspunkten i rapporten är att analysera de erfarenheter som de drabbade har av etnisk profilering. Det kan vara att människor blir kontrollerade av polis i olika vardagliga situationer, som när de kör bil, passerar gränser, eller bara vistas i sitt bostadsområde. Men det handlar också om mängden, eller ackumulationen, av dessa erfarenheter.

Studien är gjord på uppdrag av människorättsorganisationen Civil Rights Defenders och är en del av en rapportserie från Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet. Hela rapporten kan läsas här.

Leandro intervjuades även i Nyhetsmorgon om ämnet: