I samband med årsskiftet 2018-2019 har Sverige blivit värdland för organisationen Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK). Professor Felipe Estrada har valts till ordförande för organisationen, vilket innebär att sekretarietet är beläget på Kriminologiska institutionen under perioden 2019-2021. Sekretariatsledare är Carina Johansson.

Organisationen grundades 1962 av justitieministerierna i de fem nordiska länderna och uppdraget är att befrämja forskning inom kriminologi och kriminalpolitik inom medlemsländerna, ge råd till medlemsländernas regeringar och till Nordiska Rådet i frågor om kriminologi samt sprida information om sin verksamhet och nordisk kriminologi.

Läs mer om NSfK.