Om du vill begära omprövning av ett betyg eller resultat på en examination som du tycker är felaktigt, gör du det skriftligt enligt följande instruktioner tillsammans med en kopia av tentamen eller inlämningsuppgiften som du vill få omprövad:  Omprövning (159 Kb) .

Vi rekommenderar att du inte hämtar ut din originaltenta om du vill begära omprövning. Du bör istället be studentexpeditionen att ta en kopia av din tentamen eller inlämningsuppgift, och låta originalet vara kvar hos Studentexpeditionen. På så sätt är alla parter överens om vilket underlag det är som ligger till grund för omprövningen.

Det finns inte någon tidsgräns för när en begäran om omprövning kan lämnas in, men vi rekommenderar att du tar kontakt med din examinator så fort som möjligt.