Om du läst eller läser kriminologi vid något annat lärosäte än Stockholms universitet, i Sverige eller utomlands, kan du ansöka om att tillgodoräkna dig kurser/poäng och direkt börja på Kriminologi II eller Kriminologi, kandidatkurs, vid Kriminologiska institutionen. Du söker i så fall dessa kurser via www.antagning.se, och behörighetsbedömningen sker under antagningsprocessen inför den termin du ansökt om att påbörja dina studier.