Vårterminen 2019

Viktimologi - perspektiv på brottsoffer 7,5 hp

Kurstid: v. 4 - v. 8
Kursansvarig: Anita Heber
Kursbeskrivning Viktimologi 2019 (771 Kb)
Kursplan Viktimologi (15 Kb)
Kurslitteratur Viktimologi 2019 (259 Kb)
Schema Viktimologi 2019 (367 Kb)

 

Narkotika och kontrollpolitik 7,5 hp

Kurstid: v. 8 - v. 13
Kursansvarig: Johan Edman
Kursplan Narkotika och kontrollpolitik 2019 (49 Kb)

 

Examensarbete för masterexamen i kriminologi, 30 hp

Kurstid: 21 januari - 7 juni 
Kursansvariga: Tove Pettersson och Anders Nilsson
Schema:  Examensarbete 30 hp avancerad nivå (134 Kb)
PM mall examensarbete 30 hp (453 Kb)
Handledare och ämnen VT19 (358 Kb)

 

Examensarbete för magisterexamen i kriminologi, 15 hp

Kurstid: 21 januari - 4 juni
Kursansvariga:  Tove Pettersson och Anders Nilsson
Schema:  Examensarbete 15 hp avancerad nivå (234 Kb)
PM mall examensarbete 15 hp (454 Kb)
Handledare och ämnen VT19 (358 Kb)

 

Höstterminen 2019

Nutida kriminologisk teori

Kurstid: Första perioden
Kursplan Nutida kriminologisk teori (241 Kb)

 

Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning, 15 hp

Kurstid: Andra perioden
Kursplan Kvalitativ metod med kriminologisk inriktning (244 Kb)