Som ett led i att ytterligare stärka vår redan uppskattade utbildning på avancerad nivå har Kriminologiska institutionen inrättat ett masterprogram. En stor fördel för dig som student är att institutionen därmed kan erbjuda fler kurser på avancerad nivå (motsvarande helfartsutbildning). Programmet består av 45hp obligatoriska kurser i teori och metod samt 30hp examensarbete. Resterande 45 hp består av valfria kurser.

Genom att erbjuda ett varierat kursutbud baserad på aktuell forskning förväntas studenterna få insikt i de analyser och förklaringsmodeller som kriminologer använder sig av. Inslaget av självständigt vetenskapligt arbete är ett viktigt inslag på avancerad nivå.

Studenten förväntas att efter avslutat program kunna författa en vetenskaplig uppsats där de fördjupade kunskaperna i kriminologisk teori och metod använts praktiskt. Studenten ska, under handledning, självständigt kunna identifiera relevanta frågeställningar, planera och utforma en studie. Studenten ska också kunna presentera, diskutera och kritiskt reflektera kring sin undersökning. 

Programmet leder fram till en masterexamen inom huvudområdet kriminologi. Efter examen kan studenten exempelvis arbeta som utredare och analytiker vid rättsväsendets myndigheter eller intresseorganisationer. Examen ger även en god grund för studenter som vill gå vidare till forskarutbildning i kriminologi.

Ansökan och antagning

Masterprogrammet i kriminologi startar varje hösttermin och ges på helfart i två år. Du ansöker till programmet via www.antagning.se under ansökningsperioden i mars-april. Exakta datum framgår på www.antagning.se.