Kursansvarig: Lena Roxell
Kursplan: Kursplan för Kriminologi, kandidatkurs

Kursbeskrivning

Kriminologi, kandidatkurs ger olika samhällsperspektiv på styrning och kontroll av brott samt presenterar olika mer kvalitativt inriktade metoder och ger övningar i hur dessa metoder kan utnyttjas för att studera kriminologiska frågeställningar.

Kursen innehåller även ett självständigt examensarbete, där studenten tillämpar de kunskaper som förvärvats under Kriminologi I-II i en analys av en kriminologisk frågeställning.

Moment: Kriminologi, kandidatkurs består av följande moment: Teori, 7.5 hp, Metod III, 7.5 hp och Examensarbete 15 hp.

Behörighet och urval

Särskild behörighet: Kriminologi I, 30 hp och Kriminologi II, 30 hp, eller motsvarande. Utöver detta, minst 60 hp på grundnivå.

Urvalet baseras på en sammanvägd bedömning av följande faktorer:

  • Betyg på högskolekurser (Kriminologi I och II, eller motsvarande kurser)
  • Tidigare studiers relevans i relation till den sökta utbildningen (här bedöms antal högskolepoäng)

Anmälan: Sker via www.antagning.se.